Beta Now

15 phút

14 lượt thi

20 câu

(3)

THỜI GIAN LÀM BÀI: 15 PHÚT
SAU KHI HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA CÁC BẠN VUI LÒNG NỘP KẾT QUẢ VỀ CHO BAN TỔ CHỨC.
TRÂN TRỌNG!