Trắc Nghiệm cho Giáo Viên

☑️ Đơn giản trong việc tạo và chia sẻ đề thi trắc nghiệm với nhiều ưu điểm: 📃 chuyển đổi file pdf-docx sang trắc nghiệm, 🖥️ giao diện thân thiện dễ sử dụng, 📈 theo dõi thời gian thực, 📊 báo cáo - thống kê, 🌟 ratings, 📱 hỗ trợ mobile app, ...

📃 Chuyển đổi các tệp tin pdf, doc

Dễ dàng tạo và chia sẻ nhanh các đề thi trắc nghiệm trong vòng 30s

🚀 Bảng điểm xếp hạng

Tăng sự cạnh tranh giữa các học sinh, làm việc làm bài test nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

📈 Theo dõi theo thời gian thực

Quản lý lượng truy cập theo thời gian thực, giúp bạn tổ chức các đề thi online hấp dẫn hơn.

📝 Quản lý đề thi trắc nghiệm dễ dàng

Hỗ trợ các loại định dạng đa dạng:mp3, video, hình ảnh, latex, ...

🌟 Đánh giá đề thi

Giúp thương hiệu cá nhân của bạn tốt hơn, lắng nghe phản hồi và tạo ra những đề thi chất lượng.

🎊 Xây dựng hình ảnh thương hiệu

Giúp học viên dễ dàng theo dõi các chủ đề, tăng sự kích thích

📋 Làm bài thi, và xem lời giải chi tiết

Chế độ làm bài tốt nhất cho mắt của bạn, giải thích chi tiết các câu hỏi.

🎉 Bạn đã sẵn sàng 🎉

Nếu bạn là giáo viên, bạn muốn hiểu năng lực học sinh của bạn, hãy sử dụng tungtung.vn để kiểm tra.
✅ Tạo ngay đề thi trắc nghiệm