help5 questions
time5 minutes
timeline-bar-chart56 access
(15)
calendar01/05/2019

Đề thi gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm hằng ngày dành cho các thành viên của Tungtung Community
Mọi thắc mắc về đề thi xin để lại comment hoặc liên hệ qua FB của nhóm để được hỗ trợ.
Tham gia nhóm tại: https://www.facebook.com/groups/tungtungcommunity/
Follow mình để nhận thông báo về các đề thi trong tương lai

playPlay test