help5 questions
time2 minutes
timeline-bar-chart239 access
(55)
calendar14/05/2019

Bài tập giới từ thường xuất hiện trong các bài thi thpt (phần chọn câu đơn, đục lỗ). Mỗi test sẽ bao gồm 5 câu về dạng bài tập này (giới từ đi với danh từ, tính từ, động từ...) để mình cùng nhau ôn tập nhiều hơn nha.

playPlay test