mineeeendorsed

Đề thi THPTQG môn Tiếng Anh #2 - có lời giải chi tiết

💥THANOS bún TAY 1 phát cả thế giới biến mất.

🤩 Còn TỚ bún TAY 1 phát là có ngay Đề thi TIẾNG ANH xuyên lục địa CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SỐ 2 sẽ giúp bạn vượt qua kỳ thi THPT quốc gia một cách dễ dàng

❤️YÊU TIẾNG ANH

50 questions
60 minutes
(6)
5 xu5 xu
1 year of access on all devices
Buy this test
You have a promotion code ?
Question 1:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
A
machine
B
change
C
chalk
D
cheese
Question 2:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
A
enjoyed
B
turned
C
joined
D
helped
lockMở khóa để làm bài
endorsed
mineee

Là cô gái hay cười, đa tâm trạng, hiền :))
Một nơi trú ẩn an toàn cho 1 cô gái nhiều tâm sự :3