help50 questions
time60 minutes
timeline-bar-chart355 access
(69)
calendar02/05/2019

Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi thật của kì thi thptqg 2019 bởi admin của nhóm Chạy Theo Bác Bộ.

Đề sẽ được chữa chi tiết vào lúc 21h Thứ 7 tại nhóm Chạy Theo Bác Bộ:
https://www.facebook.com/groups/chaytheobacbo/

playPlay test